Al onze huurwoningen CO2-neutraal in 2050

Als woningcorporaties hebben we een belangrijke rol in het duurzamer maken van Nederland. We willen dat in 2050 al onze huurwoningen CO2-neutraal zijn. En, al in 2021 moeten onze 2,4 miljoen woningen gemiddeld energielabel B hebben. Per jaar maken wij nu zo’n 70.000 huurwoningen duurzaam. Uiteraard doen we dat in overleg met onze huurders. Zij profiteren daar ook direct van, zonder geconfronteerd te worden met stijgende woonlasten.

Verschillende corporaties werken nu regionaal samen in verduurzamingsprojecten en bij de inkoop van warmtepompen, isolatie of andere verduurzamingstechnieken. Door die samenwerking ontstaat ook ruimte voor nieuwe, innovatieve concepten, die goedkoper en duurzamer zijn. En met gemeenten overleggen we bijvoorbeeld over de plaats van de warmtebronnen in een wijk. Verder werken we samen met onze partners ook aan het versneld aardgasvrij maken van minimaal 100.000 corporatiewoningen.

Met de overheid hebben we de afspraak gemaakt dat deze inspanningen niet ten koste mogen gaan van onze belangrijkste doelstelling: de beschikbaarheid van voldoende, betaalbare woningen.