Een dag uit het leven van...wijkbeheerder Raimondo Buijsen

Wat doen woningcorporaties precies en hoe zetten zij zich in voor goede woningen en een leefbare wijk om in te wonen? In deze rubriek kijken we mee met een van de vele mensen achter de schermen. Deze keer vertelt wijkbeheerder Raimondo Buijsen over zijn persoonlijke aanpak voor meer verbinding met zijn huurders.

Teamoverleg op afstand

In deze bijzondere tijd organiseren we ons teamoverleg op veilige afstand: via het beeldscherm. We nemen door wat er speelt in de wijk en bepalen onze gezamenlijke focus. Zo zorgen we ervoor dat we als hecht team van wijkconsulent, wijkbeheerder, gebiedsbeheerder en woonmakelaar alle steun aan onze bewoners kunnen bieden.

Zichtbaar zijn

Mijn voornaamste doel is om zichtbaar te zijn in de wijk. Ik maak geregeld een rondje, drink hier en daar een bakkie of knoop een praatje aan. Als de mensen je kennen is de drempel veel lager om contact te zoeken als daartoe aanleiding is. In het geval van overlast, een akkefietje of met vragen bijvoorbeeld.

Beter een goede buur…

Woonstichting JOOST wil als een goede buurman zijn. Met een luisterend oor en persoonlijke interesse in de ander. Vanuit die gedachte maken we contact en stimuleren we verbondenheid tussen onze bewoners. Bijvoorbeeld door bloemen aan te bieden aan huurders die dat volgens hun buren verdienen in corona-tijd.

Oren en ogen van de wijk

Die focus op persoonlijk contact komt ook de kwaliteit van mijn werk ten goede. Onze huurders zijn eigenlijk mijn oren en ogen in de wijk. Zij geven waardevolle informatie over wat er speelt onder bewoners en wie er extra aandacht nodig heeft. Dat zijn zaken waarover ik geregeld afstem met bijvoorbeeld de bewonerscommissie van een complex.

Leefbaarheid is samenwerken

Het nauwe contact met onze huurders maakt het eenvoudiger om met hen samen te werken in de wijk. Bijvoorbeeld aan een plan om tuintjes op te knappen en zo de buurt prettig en leefbaar te houden. Zo’n project dient dus een dubbel doel: sociale verbinding én duurzaamheid.