Een dag uit het leven van…bewonersconsulent Ineke Hertgers

Wat doen woningcorporaties precies en hoe zetten zij zich in voor goede woningen en een leefbare wijk om in te wonen? In deze rubriek kijken we mee met een van de vele mensen achter de schermen. Deze keer vertelt bewonersconsulent Ineke over haar werk en inzet voor duurzaamheid in de Haagse wijken Vrederust en Bouwlust.

Duizendpoot

Als bewonersconsulent ben ik eigenlijk een duizendpoot die de verbinding zoekt met alle collega’s, bewoners en organisaties in de wijk. Mijn belangrijkste doel is om – samen met onze wijkbeheerders en sociaal-complexbeheerders – bewoners te betrekken bij wat er in de wijk gebeurt en móet gebeuren.

Ruimte voor emotie

Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met een grootschalige vernieuwing van onze woningen. Deze ingreep die de komende 15 jaar zal plaatsvinden en waarbij vergroening en verduurzaming hoog op de agenda staan, zorgt voor veel opschudding in de wijk. Als bewonersconsulent probeer ik ruimte te bieden aan alle emoties: teleurstelling, onbegrip, nieuwsgierigheid en gelukkig ook enthousiasme.

Het liefst de wijk in

Om dit soort projecten in goede banen te leiden, ben ik veel aan het bellen en overleggen. Met bewoners maar ook met de politie, hulpverleners, het Leger des Heils en gebiedsregisseurs van de gemeente. Maar het liefst ga ik de wijk in en ontmoet ik bewoners op plekken waar ze zelf al samenkomen. In de tuinen bijvoorbeeld, die ze met elkaar beheren en gebruiken. Die eigen verantwoordelijkheid stimuleren we enorm. Het gezamenlijke onderhoud zorgt voor een grotere sociale verbinding in de wijk.

Digitale wandelingen

Het is een belangrijk onderdeel van mijn werk: oren en ogen hebben voor onze bewoners en ze betrekken bij onze plannen en ambities. Zij wonen en verblijven dagelijks in onze wijken, hun stem is essentieel. Daarom peilen we regelmatig de tevredenheid. In deze tijd bijvoorbeeld met digitale ‘wandelingen’ door de wijk, waarbij we via internet met kleine groepen bewoners praten.

Brede kijk op duurzaam

In die ontmoetingen gaat het ook over duurzaamheid, die we realiseren met veel groen in onze wijken en door in te zetten op wooncomfort, zonne-energie en goede isolatie. Maar bijvoorbeeld ook met de optimalisatie van afvalstromen. Wanneer bewoners uit onze wijk vertrekken, zoeken we naar maatschappelijk verantwoorde manieren om met hun teveel aan spullen om te gaan. Via weggeefwinkels bijvoorbeeld of via markten in de wijk waar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek hebben.

Samen thuis

Onze rol als woningcorporatie is veel meer dan een huis bieden en af en toe om het hoekje kijken. We moeten ons er blijvend bewust van zijn dat plannen – hoe idealistisch of noodzakelijk ook – effect hebben op de mensen die achter al die voordeuren wonen en leven. Het is mijn taak om de verbinding op te zoeken en invulling te geven aan ons motto ‘Samen thuis’.